Be.Eco

zgłoszenie do programu

ZAPISY NA WEBINARIA

Poniższy formularz stanowi deklarację udziału Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Be.Eco dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wybierz interesujące Cię webinaria, podaj swoje dane oraz dane szkoły do kontaktu.


* Prosimy o podanie numeru RSPO placówki.

RSPO to rejestr szkół i placówek oświatowych. Każda znajdująca się w rejestrze instytucja ma własny numer, który pozwala na jej identyfikację. Numer RSPO to kod szkoły, który podawany jest przez uczniów chociażby na egzaminach ósmoklasisty czy w czasie matury. Jeżeli nie znasz numeru RSPO szkoły w której pracujesz, z pewnością uzyskasz taką informację w sekretariacie placówki. Zachęcamy również do skorzystania z publicznie dostępnej wyszukiwarki szkół i placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://rspo.gov.pl/

 

Wszystkie nagrania dotychczasowych webinariów oraz warsztatów inspiracyjnych znajdują się na platformie edukacyjnej Digital University.
 
Zachęcamy do samodzielnej rejestracji – pełny dostęp do zasobów programów edukacyjnych prowadzonych przez Fundację możliwy jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
 
Użytkownicy platformy zyskują m.in.:
  • możliwość zdobycia Certyfikatu Be.Teacher Fundacji Digital University oraz zaświadczenia potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych wydanego przez akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
  • wyjątkowe materiały edukacyjne opracowane merytorycznie przez specjalistów, takie jak: filmy i scenariusze lekcji!