Be.Eco

Badanie świadomości

Zapraszamy do udziału w badaniu świadomości ekologicznej!

Ankieta przeznaczona jest dla nauczycieli i uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz młodzieży

 i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych: liceów, techników i szkół branżowych

W ankiecie zadamy najistotniejsze pytania dotyczące kluczowych zagadnień związanych z wodą i korzystaniem z jej zasobów:

PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA WŁAŚCIWEJ ANKIETY

NAUCZYCIELE ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 I PONADPODSTAWOWYCH

UCZNIOWIE KLAS 6, 7 I 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

UCZNIOWIE Z LICEÓW, TECHNIKÓW I SZKÓŁ BRANŻOWYCH

Ankieta jest dostępna od 9 maja do końca roku szkolnego

Badanie jest anonimowe i zajmie do 20 minut

Raport z badania opublikujemy do końca sierpnia 2023 r.

Badanie posłuży do opracowania działań i materiałów edukacyjnych, które będą stanowić wsparcie dla szkół w podnoszeniu świadomości ekologicznej w zakresie tematu dotyczącego wody i przygotowania 3. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Be.Eco

Dziękujemy! 

RAPORT Z BADANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 2022

Pobieranie raportu