Be.Eco

Turniej

ZWYCIĘZCY 1 EDYCJI BE.ECO

Gratulujemy!

Wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie w Projekcie BE.ECO 2022 otrzymują szkoły: 

Szczegółowe informacje nt. II Edycji Turnieju podamy wkrótce

ABC TURNIEJU BE.ECO

Turniej BE.ECO stanowi zwieńczenie Ogólnopolskiego Programu BE.ECO dla szkół podstawowych organizowanego przez Fundację Digital University. Szkoły, które zgłoszą się do Turnieju wezmą udział w quizie, którego celem będzie zbadanie poziomu aktualnej wiedzy uczniów w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Wyniki quizu pokażą w jakim stopniu edukacja na rzecz poprawy świadomości ekologicznej w szkole przynosi oczekiwany skutek. Dzięki analizie uzyskanych wyników będzie można zaplanować dalsze działania. Ponadto szkoły będą miały okazję zdobyć cenne nagrody oraz otrzymają certyfikaty.   

Uczestnicy  Turnieju wezmą udział w quizie online w podziale na 4 grupy wiekowe powiązane z poziomem nauczania, dostosowane do swojego wieku oraz możliwości. Dla każdej grupy wiekowej będzie dedykowany oddzielny link do quizu:   

grupa 1: klasy 1-3 

grupa 2: klasy 4-6 

grupa 3: klasy 7-8 

Grupa 4:  szkoły ponadpodstawowe 

Poza udziałem w quizie szkoły mogą wykazać się aktywnym udziałem w Ogólnopolskim Programie  Edukacyjnym Be.EcoFundacji Digital University  i uzyskać dodatkowe punkty za podjęte działania w ramach tego projektu. Szczegóły uzyskania dodatkowych punktów opisane są w Regulaminie oraz w ABC poniżej.   

Turniej odbędzie się  na przełomie marca/ kwietnia 2023. Szczegóły wkrótce.  

Pytania będą dotyczyć zagadnień związanych z  tematyką, która była uwzględniana w scenariuszach zajęć dostępnych dla nauczycieli do pobrania  na stronie programu w zakładce: strefa wiedzy. Zagadnienia te  były pogłębiane podczas warsztatów online dla nauczycieli organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego BE.ECO.   

Sczegółowy zakres tematów zostanie wysłany do szkół, które zgłosiły się do udziału w programie.  

Pytania będę dostosowane do grupy wiekowej.   

Zgłoszenia szkoły do udziału w Turnieju należy dokonać zgodnie z Regulaminem Turnieju Szczegóły wkrótce.

Szczegóły wkrótce

Na udzielenie odpowiedzi w quizie uczestnik ma 30 minut. Uczeń może wypełnić quiz tylko raz.   

W razie jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się mailowo z Organizatorem: be.eco@digitaluniversity.pl 

Aby zwiększyć szanse szkoły na zwycięstwo warto:   

zachęcić jak największą liczbę uczniów do udziału w quizie online  

przesłać raport z przeprowadzenia w szkole Dnia Ziemi 2022  

przeprowadzić lekcje na podstawie scenariuszy dostępnych na stronie Be.Eco  oraz przesłać raport z ich przeprowadzenia  

wziąć udział w badaniu świadomości ekologicznej   

skorzystać z bezpłatnych warsztatów i webinarów   dla nauczycieli  

Szcegółowe informacje zostaną przesłane do szkolnego koordynatora Turnieju.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w quizie wynosi 100. Im więcej uczestników weźmie udział w quizie, tym większa szansa na  zwycięstwo. Nie ma tu znaczenia liczebność szkoły.   

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w Turnieju wynosi 160. Ostateczny wynik punktowy szkoły to:  mediana punktów uzyskanych przez szkoły w ramach quizu oraz dodatkowe (maksymalnie 60)  punkty przyznawane za zaangażowanie szkoły w działania  w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego BE.ECO  

Jak najbardziej TAK.  Za udział w quizie można uzyskać 100 punktów. 

Szkoła może uzyskać dodatkowe punkty w Turnieju:     

  

10 lub 20 punktów za zaangażowanie szkoły w eko wyzwanie promujące ideę cyrkularności: wymianka i zbiórka ubrań i akcesoriów z Be.Eco i Ubrania do Oddania (szczegóły w linku):   Eko Wyzwania – Be.Eco (beeco.edu.pl)

20 punktów za przesłanie raportu z lekcji przeprowadzonej w szkole na podstawie scenariuszy  

do 20 punktów za udział w badaniu dotyczącym świadomości ekologicznej wśród nauczycieli i uczniów – liczba przyznanych punktów zależy od liczby uczestników badania z danej szkoły:   

5 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział do 20 osób  

10 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 21 do 40 osób  

15 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 41 do 60 osób  

20 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział więcej niż 60 osób  

Wyniki szkół biorących udział w Turnieju będą liczone będą według wzoru:   

W= (𝐿𝑢/Us𝑧 X100) + m + dz +el +b  

W – wynik całkowity   

Lu – liczba uczestników  

Ucz – liczba uczniów w szkole  

m – mediana punktów uzyskanych przez Szkołę w quizie – maksymalnie 100 pkt.  

dz – liczba punktów przyznana za organizację wydarzenia z okazji Dnia Ziemi 2022 – do 20 pkt.  

el – raport przesłany z realizacji eko-lekcji – 20 pkt.   

b – udział szkoły w Badaniu – do 20 pkt.  

Nagrody zostaną przyznane dla 3 zwycięskich Szkół, które w rankingu punktów z Turnieju otrzymają najwyższe wyniki. Są to Nagrody finansowe w kwocie 2000,00 PLN dla każdej ze szkół z przeznaczeniem na działania oraz inicjatywy ekologiczne skierowane do uczniów, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2023 / 2024.   

 Szkoła, która zajmie I miejsce w Turnieju otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 4 500 PLN na przeprowadzenie  iekawych warsztatów dla uczniów . 

Tak. Wszystkie szkoły, które wezmą udział w quizie otrzymają Certyfikaty uczestnictwa  w Turnieju Be.Eco 2023. Ponadto Szkoły, które aktywnie włączą się w cały projekt Be.Eco to znaczy wezmą udział w quizie, prześlą raporty z realizacji lekcji oraz  organizacji Dnia Ziemi 2023, wezmą udział w badaniu świadomości ekologicznej uczniów  i/lub nauczycieli, a także w warsztatach organizowanych w ramach programu –  otrzymają Certyfikat uczestnictwa w II edycji Ogólnopolskiego Projektu  Be.Eco dla Szkoły Przyjaznej Środowisku.