Be.Eco

Turniej

Ogólnopolski międzyszkolny turniej wiedzy ekologicznej już 18.04.2023 - online!

Turniej Be. Eco to idealne narzędzie do realizacji zadań edukacji ekologicznej i klimatycznej oraz celów zrównoważonego rozwoju zawartych w zadaniach polityki oświatowej oraz programie profilaktyczno – wychowawczym szkoły

Turniej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w formie grywalizacji

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę ekologiczną? Wybierz swoją kategorię wiekową (klasa 1-3, 4-6, 7-8 szkoły podstawowej lub szkoła ponadpodstawowa). Przejdź do rozwiązywania zadań. 

WYNIKI TURNIEJU

ZWYCIĘSKIE SZKOŁY

1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie


2 miejsce Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie


3 miejsce Szkoła podstawowa nr 363 im. profesora Witolda Doroszewskiego w Warszawie

 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze
Zespół Szkół Podstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie


WYRÓŻNIENIA

Technikum Nr 2 w Kluczborku
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach
MSP5 im. Wawrzyńca Hajdy w Piekarach Śląskich
Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie
Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie
Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli

Doceniamy zaangażowanie uczniów i szkolnych koordynatorów – cieszymy się, że tematy ekologii i klimatu są dla Was bliskie. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

ABC TURNIEJU BE.ECO

Turniej BE.ECO stanowi zwieńczenie Ogólnopolskiego Programu BE.ECO dla szkół podstawowych organizowanego przez Fundację Digital University. Szkoły, które zgłoszą się do Turnieju wezmą udział w quizie, którego celem będzie zbadanie poziomu aktualnej wiedzy uczniów w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Wyniki quizu pokażą w jakim stopniu edukacja na rzecz poprawy świadomości ekologicznej w szkole przynosi oczekiwany skutek. Dzięki analizie uzyskanych wyników będzie można zaplanować dalsze działania. Ponadto szkoły będą miały okazję zdobyć cenne nagrody oraz otrzymają certyfikaty.   

Uczestnicy  Turnieju wezmą udział w quizie online w podziale na 4 grupy wiekowe powiązane z poziomem nauczania, dostosowane do swojego wieku oraz możliwości. Dla każdej grupy wiekowej będzie dedykowany oddzielny link do quizu:   

grupa 1: klasy 1-3 

grupa 2: klasy 4-6 

grupa 3: klasy 7-8 

Grupa 4:  szkoły ponadpodstawowe 

Poza udziałem w quizie szkoły mogą wykazać się aktywnym udziałem w Ogólnopolskim Programie  Edukacyjnym Be.EcoFundacji Digital University  i uzyskać dodatkowe punkty za podjęte działania w ramach tego projektu. Szczegóły uzyskania dodatkowych punktów opisane są w Regulaminie oraz w ABC poniżej.   

Turniej odbędzie się 18.04.2023 r.

Pytania będą dotyczyć zagadnień związanych z  tematyką, która była uwzględniana w scenariuszach zajęć dostępnych dla nauczycieli do pobrania: https://beeco.edu.pl/strefa-wiedzy/

Zagadnienia te  były pogłębiane podczas warsztatów online dla nauczycieli organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego BE.ECO.   

Szkolenia i materiały dydaktyczne dostępne dla zarejestrowanych uczestników na platformie edukacyjnej: https://dte.digitaluniversity.pl/course/beeco

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w regulaminie.

Pytania będę dostosowane do grupy wiekowej.   

Zgłoszenia szkoły do udziału w Turnieju należy dokonać uzupełniając formularz zgłoszeniowy: https://beeco.edu.pl/turniej/

Zgłoszenia do turnieju poprzez formularz są dostępne do 18.04.2023 włącznie.

Turniej odbywa się w dniu 18.04.2023 od godz. 8.00 do 21.00 – wówczas aktywny jest wirtualny quiz.

Na udzielenie odpowiedzi w quizie uczestnik ma 30 minut. Uczeń może wypełnić quiz tylko raz.   

W razie jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się mailowo z Organizatorem: be.eco@digitaluniversity.pl 

Aby zwiększyć szanse szkoły na zwycięstwo warto zachęcić jak największą liczbę uczniów do udziału w quizie, przeprowadzić zajęcia na podstawie scenariuszy lekcji, być zarejestrowanym uczestnikiem platformy edukacyjnej Fundacji Digital University i skorzystać z webinariów, wziąć udział w eko wyzwaniu, wziąć udział w konkursie filmowym oraz przesłać raport z debaty po konferencji Masters&Robots YOUTH.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w quizie wynosi 100. Im więcej uczestników weźmie udział w quizie, tym większa szansa na  zwycięstwo. Nie ma tu znaczenia liczebność szkoły.   

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w Turnieju wynosi 160. Ostateczny wynik punktowy szkoły to:  mediana punktów uzyskanych przez szkoły w ramach quizu oraz dodatkowe (maksymalnie 60)  punkty przyznawane za zaangażowanie szkoły w działania  w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego BE.ECO  

Jak najbardziej TAK.  Za udział w quizie można uzyskać 100 punktów. 

Wyniki Turnieju będą liczone będą według wzoru:

W= (Lu/(Usz) X100) + m + (SL +PE +KF+ EW+M&R)

W – wynik całkowity

Lu – liczba uczniów w Turnieju Usz – liczba uczniów w szkole

m – mediana punktów uzyskanych przez Szkołę w quizie – maksymalnie 100 pkt.

SL – deklaracja korzystania ze scenariuszy – 0 lub 15 pkt

PE – rejestracja na platformie edukacyjnej nauczycieli – 0, 5, 10 lub 15 pkt

KF– udział szkoły w konkursie filmowym Eko Moda – 0-10pkt

EW -przesłanie raportu z eko wyzawania ( zbiorka i wymiana ubrań) 0-10 pkt  

M&R – przesłanie raportu z debaty po Konferencji Masters & Robots 2022– 0 – 10  pkt.

W przypadku otrzymania takiej samej sumy punktów w rankingu miejsca przyznane zostaną według wskaźnika zaangażowania szkoły liczonego jako iloraz liczby uczniów biorących udział w quizie do wszystkich uczniów w szkole.

Nagrody zostaną przyznane dla 3 zwycięskich Szkół, które w rankingu punktów z Turnieju otrzymają najwyższe wyniki. Są to Nagrody finansowe w kwocie 1500,00 PLN dla każdej ze szkół z przeznaczeniem na działania oraz inicjatywy ekologiczne skierowane do uczniów, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2023 / 2024.   

 

ZWYCIĘZCY 1 EDYCJI BE.ECO

Gratulujemy!

Wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie w Projekcie BE.ECO 2022 otrzymują szkoły: