Gratulujemy zwycięzcom Ogólnopolskiego Turnieju Be.Eco 2022!

· Miejsce pierwsze – Szkoła Podstawowa nr 34 (Bydgoszcz, woj. kujawsko- pomorskie)

· Miejsce drugie – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego (Krzemień, woj. lubelskie)

· Miejsce trzecie – Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego (Pruszków, woj. mazowieckie)

 

🌿
Informację dot. nagród wyślemy Zwycięzcom drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji do Turnieju adres mailowy.
___
Wszystkie szkoły, które wzięły udział w Turnieju oraz w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Be.Eco 2022 otrzymają od nas e-mail z Certyfikatem. Gratulujemy, dziękujemy i z dużym entuzjazmem pracujemy nad 2. edycją projektu.
___

🌳 Specjalne wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie i udział w Projekcie BE.ECO 2022 otrzymują dodatkowo szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las w Głuchołazach
 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w  Lidzbarku Warmińskim
 • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łągowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
 • Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu
 • Zespół Szkół w Łukawcu

W razie problemów skontaktuj się z nami be.eco@digitaluniversity.pl lub 691 221 659

Będziemy do Państwa dyspozycji cały dzień w Dniu Turnieju. 

 

Poniżej informacje dotyczące przeprowadzenia Turnieju:  

 • 11 maja - przekaż uczniom właściwy link, który otrzymała/eś od nas 2 maja (w mailu były 3 linki dedykowane uczniom klas 1-3, 4-6 i 7-8). Quiz jest dostosowany do danej grupy wiekowej. 
 • Uczniowie powinni przekopiować link do przeglądarki oraz dodać kod szkoły.  
 • Link będzie aktywny w dniu Turnieju 12 maja od godziny 8:00 do 20:00. 
 • Przed wykonaniem quizu przeczytaj (zwłaszcza młodszym uczniom) instrukcję Jak przejść quiz
 • Upewnij się, czy link działa - najlepiej rano po 8:00.  
 • Pamiętaj o możliwości zwiększenia szans na zwycięstwo w turnieju dzięki udziałowi w badaniu Be.Eco (uczniów klas 5-8, i nauczycieli klas 1-8) więcej >>>

Ważne! po zakończeniu Turnieju w dniu 12 maja prosimy o pilne uzupełnienie informacji w linku: formularz po turnieju >>>  (należy wpisać kod szkoły, który przesłaliśmy 2 maja oraz  liczbę uczestników ogółem oraz w rozbiciu na poziomy w klasach 13, 4-6, 7-8)  

***

Zanim przystąpisz do wypełniania  Formularza zapoznaj się z REGULAMINEM oraz informacjami podanymi w ABC Turnieju BE.ECO – poniżej. 

WAŻNE: Wypełnij formularz jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Turnieju w szkole. Na podany adres mailowy wyślemy poniższe informacje, które należy przekazać uczniom:  

 • indywidualny kod szkoły,
 • linki do quizu online dla trzech grup wiekowych (grupa 1: klasy 1-3, grupa 2: klasy 4-6, grupa 3: klasy 7-8),

W ramach Turnieju szkoły mogą wykazać się aktywnym udziałem w projekcie i uzyskać dodatkowe punkty za podjęte działania: 

 • za udział w BADANIU BE.ECO  
 • raportując (wypełnij raport online >>>) na stronie projektu przeprowadzenie lekcji na podstawie SCENARIUSZY 
 • raportując  przeprowadzenie w szkole Dnia Ziemiw Formularzu wpisz informację lub załącz raport, zdjęcia, link do mediów społecznościowych / www szkoły 

UWAGA:  

 • Linki do quizu zostaną przesłane osobie zgłaszającej do dnia 4 maja. Nie przekazuj ich uczniom do dnia 11 maja. 
 • Linki do quizu będą aktywne 12 maja w godzinach 8:00-20:00. 
 • Quiz trwa około 30 minut. Każdy uczestnik może go wykonać tylko raz. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem: be.eco@digitaluniversity.pl  

FORMULARZ ZAPISU

FORMULARZ ZAPISU do Turnieju Be.Eco >>>

REGULAMIN TURNIEJU

ABC TURNIEJU BE.ECO

1.Turniej BE.ECO – dlaczego warto wziąć udział 

Turniej BE.ECO stanowi zwieńczenie Ogólnopolskiego Projektu BE.ECO dla szkół podstawowych organizowanego przez Fundację Digital University. Szkoły, które zgłoszą się do Turnieju wezmą udział w quizie, którego celem będzie zbadanie poziomu aktualnej wiedzy uczniów w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Wyniki quizu pokażą w jakim stopniu edukacja na rzecz poprawy świadomości ekologicznej w szkole przynosi oczekiwany skutek. Dzięki analizie uzyskanych wyników będzie można zaplanować dalsze działania. Ponadto szkoły będą miały okazję zdobyć cenne nagrody oraz otrzymają certyfikaty.  

2. Na czym polega Turniej BE.ECO 2022 

Uczestnicy  Turnieju wezmą udział w quizie online w podziale na 3 grupy wiekowe powiązane z poziomem nauczania, dostosowane do swojego wieku oraz możliwości. Dla każdej grupy wiekowej będzie dedykowany oddzielny link do quizu: 

 1. grupa 1: klasy 1-3
 2. grupa 2: klasy 4-6
 3. grupa 3: klasy 7-8

Poza udziałem w quizie szkoły mogą wykazać się aktywnym udziałem w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym BE.ECO Fundacji Digital University  i uzyskać dodatkowe punkty za podjęte działania w ramach tego projektu. Szczegóły uzyskania dodatkowych punktów opisane są w Regulaminie oraz w ABC poniżej.  

3. Kiedy odbędzie się Turniej?  

Turniej odbędzie się 12 maja 2022 r. Linki do quizu będą aktywne w godzinach od 8:00 do 20:00. 

4. Jaki jest zakres tematyczny Turnieju i czego będą dotyczyć pytania? 

Pytania będą dotyczyć zagadnień związanych z  gospodarką odpadami i ich segregacją, klimatem, obiegiem surowców wtórnych, bioróżnorodnością oraz ważnymi inicjatywami eko, które były uwzględnione w scenariuszach zajęć dostępnych dla nauczycieli do pobrania w linku: https://beeco.edu.pl/eko-lekcja-formularz/. Zagadnienia te  były pogłębiane podczas warsztatów online dla nauczycieli organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego BE.ECO.  

Pytania będę dostosowane do grupy wiekowej.  

5. W jaki sposób i w jakim terminie należy zgłosić udział  szkoły w Turnieju? 

Zgłoszenia szkoły do udziału w turnieju należy dokonać w dniach  25-29.04.2022 wypełniając wniosek online w formie Formularza dostępnego na stronie Turnieju (https://beeco.edu.pl/turniej/). 

Zgłoszenia  dokonuje dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel / zespół nauczycieli z danej szkoły, który będzie pilotował przebieg turnieju na poziomie szkoły.   

W Formularzu należy podać adres mailowy osoby odpowiedzialnej za przebieg Turnieju na poziomie szkoły. Na ten adres zostanie przesłany nadany przez organizatora kod szkoły niezbędny do zalogowania się do quizu oraz linki dostępu do quizu, które będą przekazane uczestnikom Turnieju.  

6. Ważne daty i działania:  

 • 25-29.04.2022  szkoły zgłaszają się do udziału w Turnieju poprzez Formularz na stronie www. 
 • do 04.05.2022 szkoła otrzymuje unikalny Kod Szkoły oraz linki do quizu na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy  
 • 11.05.2022  szkoła przekazuje uczestnikom Turnieju  Kod Szkoły oraz link z dostępem do quizu nie wcześniej niż dzień przed Turniejem  (należy zwrócić uwagę, aby uczniom przekazać właściwy link dla klas 1-3, 4-6 lub 7-8, gdyż pytania różnią się w zależności od grupy wiekowej) 
 • 12.05.2022 godzina 8:00 aktywacja linków do quizu i udostępnienie ich do pobrania na stronie https://beeco.edu.pl/  
 • 12.05.2022 godzina 20:00 dezaktywacja linków do quizu (po tej godzinie nie będzie już można wypełnić quizu) 
 • 23.05.2022 ogłoszenie wyników Turnieju na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mailowo ( zwycięskie szkoły) 

7. Ile czasu zajmie uczniom wykonanie quizu? 

Na udzielenie odpowiedzi w quizie uczestnik ma 30 minut. Uczeń może wypełnić quiz tylko raz.  

8. Co należy zrobić w przypadku pojawienia problemów technicznych podczas uruchamiania quizu lub innych problemów?  

W razie jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się mailowo z Organizatorem: be.eco@digitaluniversity.pl  

9. Co należy zrobić, aby zwiększyć szanse na zwycięstwo w Turnieju BE.ECO? 

Aby zwiększyć szanse szkoły na zwycięstwo warto:  

 • zachęcić jak największą liczbę uczniów do udziału w quizie online 
 • przesłać raport z przeprowadzenia w szkole Dnia Ziemi 2022 wraz z formularzem zgłoszeniowym (np. krótki opis i link do strony www z wydarzenia) 
 • przeprowadzić lekcje na podstawie scenariuszy dostępnych na stronie BE.ECO w strefie dla nauczyciela oraz przesłać raport z ich przeprowadzenia – formularz dostępny jest tu: https://beeco.edu.pl/eko-lekcja-formularz/  
 • wziąć udział w badaniu świadomości ekologicznej dostępnym w linku:  https://beeco.edu.pl/badanie/  
 • skorzystać z bezpłatnych warsztatów  dla nauczycieli, informacje znajdują się tu: https://beeco.edu.pl/formularz-zapisu/  

10. Jaka jest maksymalna liczba punktów do zdobycia w quizie? 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w quizie wynosi 100. Im więcej uczestników weźmie udział w quizie, tym większa szansa na  zwycięstwo. Nie ma tu znaczenia liczebność szkoły.  

11. Jaka jest maksymalna liczba punktów do zdobycia w Turnieju BE.ECO? 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w Turnieju wynosi 160. Ostateczny wynik punktowy szkoły to:  mediana punktów uzyskanych przez szkoły w ramach quizu oraz dodatkowe (maksymalnie 60)  punkty przyznawane za zaangażowanie szkoły w działania  w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego BE.ECO 

12. Czy można wziąć udział w samym quizie w ramach Turnieju BE.ECO i zwyciężyć? 

Jak najbardziej TAK.  Za udział w quizie można uzyskać aż 100 punktów.  

13. Jak uzyskać dodatkowe punkty w Turnieju BE.ECO?  

Szkoła może uzyskać dodatkowe punkty w Turnieju:    

 • do 20 punktów za raport z akcji przeprowadzonej z okazji Dnia Ziemi 2022., który należy przesłać razem z formularzem zgłoszeniowym do Turnieju – raport podlega ocenie Jury.  
 • 20 punktów za przesłanie raportu z lekcji przeprowadzonej w szkole na podstawie scenariuszy dostępnych na stronie https://beeco.edu.pl/strefa-nauczyciela/ w formularzu dostępnym na stronie projektu BE.ECO w linku: https://beeco.edu.pl/eko-lekcja-formularz/  
 • do 20 punktów za udział w badaniu dotyczącym świadomości ekologicznej wśród nauczycieli i uczniów klas 6-8 dostępnym na stronie https://beeco.edu.pl/badanie/ – liczba przyznanych punktów zależy od liczby uczestników badania z danej szkoły:  
  • 5 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział do 20 osób 
  • 10 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 21 do 40 osób 
  • 15 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział 41 do 60 osób 
  • 20 pkt., jeśli w badaniu weźmie udział więcej niż 60 osób 

14. W jaki sposób liczone będą wszystkie punkty w Turnieju BE. ECO. 

Wyniki szkół biorących udział w Turnieju będą liczone będą według wzoru:  

W= (𝐿𝑢/Us𝑧 X100) + m + dz +el +b

W – wynik całkowity 

Lu – liczba uczestników 

Ucz – liczba uczniów w szkole 

m – mediana punktów uzyskanych przez Szkołę w quizie – maksymalnie 100 pkt. 

dz – liczba punktów przyznana za organizację wydarzenia z okazji Dnia Ziemi 2022 – do 20 pkt. 

el – raport przesłany z realizacji eko-lekcji – 20 pkt. 

b – udział szkoły w Badaniu – do 20 pkt. 

15. Jakie nagrody otrzymają zwycięzcy turnieju BE.ECO 2022? 

Nagrody zostaną przyznane dla 3 zwycięskich Szkół, które w rankingu punktów z Turnieju otrzymają najwyższe wyniki. Są to Nagrody finansowe w kwocie 2000,00 PLN dla każdej ze szkół z przeznaczeniem na działania oraz inicjatywy ekologiczne skierowane do uczniów, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2022 / 2023.  

Szkoła, która zajmie I miejsce w Turnieju otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 4 500 PLN na przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8, podczas których nauczą się tworzenia memów internetowych związanych z ekologią.  

16. Czy szkoła biorąca udział w Turnieju otrzyma certyfikat uczestnictwa?  

Tak. Wszystkie szkoły, które wezmą udział w quizie otrzymają Certyfikaty uczestnictwa  w Turnieju BE.ECO 2022. Ponadto Szkoły, które aktywnie włączą się w cały projekt BE.ECO  – to znaczy wezmą udział w quizie, prześlą raporty z realizacji lekcji oraz  organizacji Dnia Ziemi 2022, wezmą udział w badaniu świadomości ekologicznej uczniów klas 6-8 i/lub nauczycieli, a także w warsztatach organizowanych w ramach projektu –  otrzymają Certyfikat uczestnictwa w I edycji Ogólnopolskiego Projektu  BE.ECO.