Be.Eco

ogólnopolski

WYNIKI 2. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO DLA UCZNIÓW "EKO MODA" ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ DIGITAL UNIVERSITY W RAMACH PROGRAMU BE.ECO

Relacja z obrad JURY

ZWYCIĘSKIE FILMY - NAGRODA GŁÓWNA

kategoria: edukacja wczesnoszkolna

LEONARD SOŁOWIOW – SZKOŁA W CHMURZE  

kategoria: szkoła podstawowa 4-8

TERESA WYRZYKOWSKA – SZKOŁA W CHMURZE 

kategoria: szkoła ponadpodstawowa

ANTONI HULAK – LO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIE 

1. WYRÓŻNIENIE - NAGRODA

kategoria: edukacja wczesnoszkolna

MAJA ZIOŁA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TURKU 

kategoria: szkoła podstawowa 4-8

MAJA PAWŁOWICZ – BRITISH PRIMARY SCHOOL OF WILANOW 

kategoria: szkoła ponadpodstawowa

ALEKSANDRA RADKIEWICZ – I LICEUM W CHMURZE 

2. WYRÓŻNIENIE - NAGRODA

kategoria: edukacja wczesnoszkolna

HANIA ŚNIEŻEK – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIELŁY I KRÓLOWEJ JADWIGI W ORZECHÓWCE 

kategoria: szkoła podstawowa 4-8

POLA POPŁAWSKA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. STEFANA BANACHA W GDAŃSKU 

 

kategoria: szkoła ponadpodstawowa

OLIWIA CHOROŚ – IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W PIASECZNIE 

GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI

1. miejsce w głosowaniu internautów  

NAGRODA PUBLICZNOŚCI – NAGRODA GŁÓWNA

ALEKSY DMOWSKI – SZKOŁA W CHMURZE

Liczba głosów: 1,4 TYS.

2. miejsce 

w głosowaniu internautów

WERONIKA WAREŃCZAK – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GNIEŹNIE

Liczba głosów: 1,1 TYS.

3. miejsce 

w głosowaniu internautów

JULIAN RUCIŃSKI – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MYSZKOWIE

Liczba głosów: 361

PRACE KONKURSOWE, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ TUŻ ZA PODIUM

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI FILMAMI KONKURSOWYMI

GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM I UCZESTNIKOM!

PRZYZNANO DODATKOWE WYRÓŻNIENIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. TWARDOWSKIEGO
W PRUSZKOWIE ZA WYJĄTKOWE ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU
NAGRODY UFUNDOWALI PARTNERZY PROGRAMU BE.ECO - WHO WILL SAVE THE PLANET I FUNDACJA INTER CARS

CIESZYMY SIĘ, ŻE DZIECI I MŁODZIEŻ ŚWIADOMIE WSPIERAJĄ IDEĘ CYRKULARNOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY BE.ECO
2. edycja 2022/2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE FILMOWYM BE.ECO

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do zdobycia fantastyczne nagrody!

  • Temat przewodni konkursu to EKO.MODA
  • Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego (60 sec.) filmu promującego ideę odpowiedzialnej mody, ograniczania konsumpcji i nadmiernych zakupów, ideę zero waste oraz zasadę 4R: reduce (ograniczaj), reuse (użyj ponownie), refuse (odmawiaj), recycle (przetwarzaj)

Plakat informacyjny do pobrania – pobierz i prześlij informację o konkursie do swoich uczniów!

ABC KONKURSU FILMOWEGO

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych) z całej Polski.

Ogłoszenie regulaminu i tematyki konkursu nastąpi w dniu 23.11.2022 r. Przesyłanie prac konkursowych jest możliwe w dniach  – 15.12.2022 r. do 23.01.2023 r. do godziny 23.59.  Wyniki zostaną ogłoszone 10.02.2022 r.

Należy wypełnić formularz konkursowy oraz przesłać film w odpowiednim formacie.

Temat konkursu EKO MODA. 

Praca konkursowa to krótki film video (60 sekund).

W tegorocznej edycji położymy nacisk na zagadnienia związane z odpowiedzialną modą, nadmierną konsumpcją, zero waste oraz zasadą 4R.

Praca konkursowa to krótki film trwający do 60 sekund, który może być nakręcony na przykład za pomocą smartfonu;   

W przygotowanym video musi być podana  nazwa projektu BE.ECO;  

Można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczeń szkoły podstawowej.  

Wymagana rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p: (1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px);  

Maksymalny rozmiar pliku: 200 MB;   

Akceptowane formaty pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg.  

Tak, ale na pewnych warunkach:   

Jeżeli praca konkursowa niespełniająca warunków technicznych zostanie przesłana co najmniej 48h (2 dni) przed zakończeniem Konkursu to będzie mogła zostać poprawiona.  W takim przypadku uczestnik otrzyma maila z informacją o błędzie i będzie mieć szansę na poprawienie pracy.  Jeżeli do czasu zamknięcia Konkursu nie zostanie przesłana nowa, poprawiona wersja pracy, przesłana wcześniej wersja będzie uznana za obowiązującą.  

Praca konkursowa niespełniająca warunków technicznych oraz praca zawierająca treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe, obrażająca uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiająca przemoc albo tematykę rasistowską, naruszająca prawo do prywatności, zawierająca materiały chronione prawami wyłącznymi (na przykład prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.  

Nie. Praca konkursowa powinna być tworzona wyłącznie przez ucznia.  

Nie. Każdy film powinien mieć jednego autora.   

Nie. Prace powinny być wykonywane indywidualnie. Natomiast każde z rodzeństwa może wykonać i przesłać swoją autorską pracę oddzielnie.   

Tak. Rodzice/ prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału ucznia w Konkursie i wypełnić Załącznik 1 i 2 Regulaminu.   

W Konkursie przewidziane są 3  nagrody za zdobycie I, miejsca (w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 i 4-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) przyznawane przez Jury, oraz 1 nagroda za zdobycie największej liczby głosów w głosowaniu internautówNagroda Publiczności.

Ponadto w każdej z ww. kategorii wiekowych zostaną przyznane po 2 wyróżnienia.

Nagrodą w Konkursie za zajęcie I miejsca przyznanego przez Jury oraz za zdobycie Nagrody Publiczności jest IPad o wartości 1996,00 PLN.

Ponadto wyróżnieni uczestnicy otrzymają sprzęt elektroniczny o wartości ok. 200,00 PLN.

Nie. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową  

Nagrody w konkursie są przyznawane przez Jury konkursu, które wyłoni trzech zwycięzców oraz przez internautów w głosowaniu dostępnym na stronie Be.Eco 

Jury Konkursu stanowią przedstawiciele Partnerów Projektu BE.ECO oraz Organizatora konkursu.  

Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły podany przez uczestnika w zgłoszeniu Konkursowym.   

UWAGA! Należy bardzo uważnie wypełnić zgłoszenie i podać dokładną nazwę i adres szkoły (ulica, numer, miejscowość oraz kod pocztowy)   

Nie. Konkurs Be.Eco i Turniej Be. Eco  dla szkół nie połączone.   

Nie. Udział w konkursie jest bezpłatny.   

Organizatorem Konkursu dla uczniów jest Fundacja Digital University.  

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2023 r.

W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości zachęcamy do kontaktu: be.eco@digitaluniversity.pl 

ARCHIWUM I EDYCJI KONKURSU

Konkurs Filmowy dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany został przez Fundację Digital University w ramach I edycji projektu edukacyjnego „BE.ECO”.  Celem konkursu było promowanie zagadnień ochrony środowiska oraz postaw ekologicznych wśród uczniów, a także inspirowanie dzieci i młodzieży do głębszego zainteresowania się tematyką ekologii oraz wdrażania zachowań pro środowiskowych w życiu codziennym. W ramach konkursu uczniowie przygotowali krótkie filmy wideo zachęcające do świadomego podejmowania eko działań w domu, szkole oraz w społeczności lokalnej, pokazując jak sami wdrażają te działania w swoim życiu. 

NAGRODA JURY

I miejsce: Film #22

autorka: Lena Burakowska ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

II Miejsce: Film #118

autor: Jakub Orłowski film p.t.: „Sucha rzeczka” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

III Miejsce: Film #4

autor: Oliwier Koc ze Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Film #128. Film Michaliny Pawlaczyk otrzymał największą liczbę głosów internautów w konkursie.

autorka: Michalina Pawlaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PRACE KONKURSOWE, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ TUŻ ZA PODIUM