Wyniki I edycji Konkursu filmowego „BE.ECO”

NAGRODA JURY:

I miejsce: Film #22

 • autorka: Lena Burakowska ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

II Miejsce: Film #118

 • autor: Jakub Orłowski film p.t.: „Sucha rzeczka” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

III Miejsce: Film #4

 • autor: Oliwier Koc ze Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: 

Film #128. Film Michaliny Pawlaczyk otrzymał największą liczbę głosów internautów w konkursie.

 • autorka: Michalina Pawlaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy

GRATULUJEMY!

Konkurs Filmowy dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany został przez Fundację Digital University w ramach I edycji projektu edukacyjnego „BE.ECO”.  Celem konkursu było promowanie zagadnień ochrony środowiska oraz postaw ekologicznych wśród uczniów, a także inspirowanie dzieci i młodzieży do głębszego zainteresowania się tematyką ekologii oraz wdrażania zachowań pro środowiskowych w życiu codziennym. W ramach konkursu uczniowie przygotowali krótkie filmy wideo zachęcające do świadomego podejmowania eko działań w domu, szkole oraz w społeczności lokalnej, pokazując jak sami wdrażają te działania w swoim życiu. 

 
 • 22 marca zakończyło się głosowanie internautów, którzy wybrali najlepszy film typując go do Nagrody Publiczności.
 • 24 marca odbyły się obrady Jury konkursowego, które wytypowało trzy filmy do Nagrody Jury. W skład Jury weszli przedstawiciele Partnerów Projektu BE.ECO. Jury nie miało łatwego zadnia. Ocenie podlegało 110 prac, które zakwalifikowały się do Konkursu, a poziom filmów był bardzo wyrównany. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością i świetnie sprostali zadaniu.

Wielkie brawa dla wszystkich uczestników konkursu!

Prace konkursowe można obejrzeć tu: Prace konkursowe – #Be.Eco (beeco.edu.pl)

***

KONKURS BE.ECO – Zgłoś swój pomysł na eko działania i wygraj ipada!

Masz fajny pomysł na bycie eko w szkole / domu / społeczności lokalnej i chcesz się nim podzielić? A może już go realizujesz?

Zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć mailowo w dn. 1-8 marca 2022 (do godz. 23.59) na adres email be.eco@digitaluniversity.pl z tytułem wiadomości „Konkurs dla uczniów BE.ECO” wraz z wypełnionymi załącznikami do regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU

JURY KONKURSU –  dowiedz się więcej >>>

ABC Konkursu BE.ECO

Kto może wziąć udział w konkursie? 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych z całej Polski.

W jakim terminie odbywa się konkurs? 

Przesyłanie prac konkursowych jest możliwe w dniach 1 – 8 marca 2022 r. do godziny 23.59. 

W jaki sposób należy zgłosić pracę? 

Pracę w odpowiednim formacie należy przesłać mailowo na adres: be.eco@digitaluniversity.pl  

W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs dla uczniów BE.ECO”.  

Mail powinien zawierać dwa załączniki: wypełnione ręcznie, podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego, zeskanowane, stanowiące część regulaminu, pobierz załączniki >>> 

Co jest tematem pracy konkursowej?  

Praca konkursowa to krótki film video odzwierciedlający pomysł uczestnika konkursu na eko działanie w domu, w szkole lub społeczności lokalnej. Istotą konkursu jest promowanie postaw ekologicznych oraz tematyki ochrony przyrody. 

Jakie są wymagania dotyczące pracy konkursowej? 

Praca konkursowa to krótki film, który może być nakręcony na przykład za pomocą smartfonu;  

 • W przygotowanym video musi być podana (w dowolnej formie) – nazwa projektu BE.ECO; 
 • Można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczeń szkoły podstawowej. 
 • Czas projekcji filmu nie może przekraczać 60 sekund; 
 • Wymagana rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p: (1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px); 
 • Maksymalny rozmiar pliku: 200 MB;  
 • Akceptowane formaty pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg. 

Czy jeżeli praca nie będzie spełniała warunków technicznych będzie mogła zostać poprawiona? 

Tak, ale na pewnych warunkach:  

Jeżeli praca konkursowa niespełniająca warunków technicznych zostanie przesłana co najmniej 48h (2 dni) przed zakończeniem Konkursu to będzie mogła zostać poprawiona.  W takim przypadku uczestnik otrzyma maila z informacją o błędzie i będzie mieć szansę na poprawienie pracy.  Jeżeli do czasu zamknięcia Konkursu nie zostanie przesłana nowa, poprawiona wersja pracy, przesłana wcześniej wersja będzie uznana za obowiązującą. 

Jaka praca może zostać nieprzyjęta do Konkursu? 

Praca konkursowa niespełniająca warunków technicznych (patrz pytanie 4) oraz praca zawierająca treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe, obrażająca uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiająca przemoc albo tematykę rasistowską, naruszająca prawo do prywatności, zawierająca materiały chronione prawami wyłącznymi (na przykład prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 

Czy rodzice i nauczyciele mogą aktywnie współtworzyć pracę? 

Nie. Praca konkursowa powinna być tworzona wyłącznie przez ucznia. 

Czy pracę konkursową można wykonać zespołowo? 

Nie. Każdy film powinien mieć jednego autora.  

Czy rodzeństwo może przesłać wspólną pracę? 

Nie. Prace powinny być wykonywane indywidualnie. Natomiast każde z rodzeństwa może wykonać i przesłać swoją autorską pracę oddzielnie.  

Czy rodzice/ prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału w Konkursie? 

Tak. Rodzice/ prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału ucznia w Konkursie i wypełnić Załącznik 1 i 2 Regulaminu.  

Ile jest nagród w Konkursie? 

W Konkursie przewidziane są nagrody za zdobycie I, II i III miejsca – Nagroda Jury, oraz 1 nagroda za zdobycie największej liczby głosów w głosowaniu internautów – Nagroda Internautów. 

Co jest nagrodą w Konkursie? 

Nagrodą w Konkursie za zajęcie I, II i III miejsca przyznanego przez Jury oraz za zdobycie Nagrody Publiczności jest IPad o wartości 1500,00 zł/ każdy. 

Czy nagroda może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny? 

Nie. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową (patrz pkt 13) 

Kto przyznaje nagrody w Konkursie? 

Nagrody w konkursie są przyznawane przez  

 • Jury Konkursu, które wyłoni trzech zwycięzców 
 • oraz przez internautów w głosowaniu dostępnym w dn. 11-22.03: na stronie https://beeco.edu.pl/  

 Kto wchodzi w skład Jury Konkursu? 

Jury Konkursu stanowią przedstawiciele Partnerów Projektu BE.ECO oraz Organizatora konkursu. 

Gdzie i kiedy odbywa się w głosowanie internautów i w jaki sposób jest realizowane? 

Głosowanie internautów będzie odbywać się na stronie: https://beeco.edu.pl/ w dniach 11-22.03.2022r.  

W jaki sposób będą wysyłane nagrody? 

Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły podany przez uczestnika w zgłoszeniu Konkursowym.  

UWAGA! Należy bardzo uważnie wypełnić zgłoszenie i podać dokładną nazwę i adres szkoły (ulica, numer, miejscowość oraz kod pocztowy)  

Czy udział ucznia w Konkursie wpływa na oceny Szkoły w Turnieju BE.ECO? 

Nie. Konkurs BE.ECO i Turniej BE.ECO dla szkół nie są połączone.  

Czy udział w Konkursie jest odpłatny? 

Nie. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

Kto jest organizatorem Konkursu? 

Organizatorem Konkursu dla uczniów jest Fundacja Digital University. 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu? 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2022 roku. 

Z kim mogę się skontaktować w razie pytań lub wątpliwości:  

W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości zachęcamy do kontaktu: be.eco@digitaluniversity.pl