Be.Eco

ogólnopolski

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY BE.ECO
2. edycja 2022/2023

ZAŁĄCZNIK NR  1:  dla niepełnoletnich uczestników Konkursu (wypełnia opiekun prawny / rodzic wraz z uczestnikiem / uczestniczką)

ZAŁĄCZNIK NR 2: dla pełnoletnich uczestników Konkursu, będących uczniami szkoły ponadpodstawowej (wypełnia uczestnik / uczestniczka)

ZAŁĄCZNIK  NR  3Instrukcja przesyłania pracy konkursowej w formie linku za pomocą bezpłatnej aplikacji We Transfer

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 15.12.2022 r.

Zapraszamy do udziału!

Uczestniku / Uczestniczko – biorąc udział w Konkursie, poinformuj swoją szkołę o swoim zgłoszeniu oraz zachęć koleżanki i kolegów, aby również nakręcili swój film o EKO MODZIE.

Zaproś swojego nauczyciela do udziału w programie: https://beeco.edu.pl/zgloszenie-do-programu/

ABC KONKURSU FILMOWEGO

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych) z całej Polski.

Ogłoszenie regulaminu i tematyki konkursu nastąpi w dniu 23.11.2022 r. Przesyłanie prac konkursowych jest możliwe w dniach  – 15.12.2022 r. do 15.01.2022 r. do godziny 23.59.  Wyniki zostaną ogłoszone 10.02.2022 r.

Należy wypełnić formularz konkursowy oraz przesłać film w odpowiednim formacie.

Temat konkursu EKO MODA. 

Praca konkursowa to krótki film video (60 sekund).

W tegorocznej edycji położymy nacisk na zagadnienia związane z odpowiedzialną modą, nadmierną konsumpcją, zero waste oraz zasadą 4R.

Praca konkursowa to krótki film trwający do 60 sekund, który może być nakręcony na przykład za pomocą smartfonu;   

W przygotowanym video musi być podana  nazwa projektu BE.ECO;  

Można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczeń szkoły podstawowej.  

Wymagana rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p: (1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px);  

Maksymalny rozmiar pliku: 200 MB;   

Akceptowane formaty pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg.  

Tak, ale na pewnych warunkach:   

Jeżeli praca konkursowa niespełniająca warunków technicznych zostanie przesłana co najmniej 48h (2 dni) przed zakończeniem Konkursu to będzie mogła zostać poprawiona.  W takim przypadku uczestnik otrzyma maila z informacją o błędzie i będzie mieć szansę na poprawienie pracy.  Jeżeli do czasu zamknięcia Konkursu nie zostanie przesłana nowa, poprawiona wersja pracy, przesłana wcześniej wersja będzie uznana za obowiązującą.  

Praca konkursowa niespełniająca warunków technicznych oraz praca zawierająca treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe, obrażająca uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiająca przemoc albo tematykę rasistowską, naruszająca prawo do prywatności, zawierająca materiały chronione prawami wyłącznymi (na przykład prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.  

Nie. Praca konkursowa powinna być tworzona wyłącznie przez ucznia.  

Nie. Każdy film powinien mieć jednego autora.   

Nie. Prace powinny być wykonywane indywidualnie. Natomiast każde z rodzeństwa może wykonać i przesłać swoją autorską pracę oddzielnie.   

Tak. Rodzice/ prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału ucznia w Konkursie i wypełnić Załącznik 1 i 2 Regulaminu.   

W Konkursie przewidziane są 3  nagrody za zdobycie I, miejsca (w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 i 4-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) przyznawane przez Jury, oraz 1 nagroda za zdobycie największej liczby głosów w głosowaniu internautówNagroda Publiczności.

Ponadto w każdej z ww. kategorii wiekowych zostaną przyznane po 2 wyróżnienia.

Nagrodą w Konkursie za zajęcie I miejsca przyznanego przez Jury oraz za zdobycie Nagrody Publiczności jest IPad o wartości 1996,00 PLN.

Ponadto wyróżnieni uczestnicy otrzymają sprzęt elektroniczny o wartości ok. 200,00 PLN.

Nie. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową  

Nagrody w konkursie są przyznawane przez Jury konkursu, które wyłoni trzech zwycięzców oraz przez internautów w głosowaniu dostępnym na stronie Be.Eco 

Jury Konkursu stanowią przedstawiciele Partnerów Projektu BE.ECO oraz Organizatora konkursu.  

Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły podany przez uczestnika w zgłoszeniu Konkursowym.   

UWAGA! Należy bardzo uważnie wypełnić zgłoszenie i podać dokładną nazwę i adres szkoły (ulica, numer, miejscowość oraz kod pocztowy)   

Nie. Konkurs Be.Eco i Turniej Be. Eco  dla szkół nie połączone.   

Nie. Udział w konkursie jest bezpłatny.   

Organizatorem Konkursu dla uczniów jest Fundacja Digital University.  

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2023 r.

W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości zachęcamy do kontaktu: be.eco@digitaluniversity.pl 

NAGRODA JURY

I miejsce: Film #22

autorka: Lena Burakowska ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

II Miejsce: Film #118

autor: Jakub Orłowski film p.t.: „Sucha rzeczka” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

III Miejsce: Film #4

autor: Oliwier Koc ze Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Film #128. Film Michaliny Pawlaczyk otrzymał największą liczbę głosów internautów w konkursie.

autorka: Michalina Pawlaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy

GRATULUJEMY!

Konkurs Filmowy dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany został przez Fundację Digital University w ramach I edycji projektu edukacyjnego „BE.ECO”.  Celem konkursu było promowanie zagadnień ochrony środowiska oraz postaw ekologicznych wśród uczniów, a także inspirowanie dzieci i młodzieży do głębszego zainteresowania się tematyką ekologii oraz wdrażania zachowań pro środowiskowych w życiu codziennym. W ramach konkursu uczniowie przygotowali krótkie filmy wideo zachęcające do świadomego podejmowania eko działań w domu, szkole oraz w społeczności lokalnej, pokazując jak sami wdrażają te działania w swoim życiu.