Be.Eco

Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2021: ?Jesteśmy w krytycznym momencie historii ludzkości. Decyzje i działania, które dziś podejmujemy, będą miały doniosłe konsekwencje dla przyszłych pokoleń – Liu Zhenmin, Podsekretarz Generalny Departamentu ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych, dowiedz się więcej >>>