Joanna Leoniewska-Gogola
Joanna Leoniewska-Gogola
Managerka w zespole Sustainability and Economics, Deloitte Główna ekspertka programu #Be.Eco

Joanna ma ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie gospodarki odpadami. Jest uznaną ekspertką ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, doradza przedsiębiorstwom analizując liczne polityki krajowe oraz UE i badając wpływ ich działalności na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu strategii dla gmin, analizach biznesowych systemów informatycznych oraz strategiach zrównoważonych inwestycji w obszarze GOZ. Ma doświadczenie w zakresie tworzenia strategii i systemów informatycznych dla interesariuszy gospodarki odpadami na każdym szczeblu – od wytwórców, przez gminy, po centralną administrację. Współpracuje również w ramach łańcucha wartości w organizacjach takich jak Business Centre Club, czy też Krajowa Izba Gospodarcza. 

Aleksander Pruziński
Aleksander Pruziński
Dyrektor, Lider zespołu transformacji obsługi klienta w Deloitte Digital

Aleksander jest liderem zespołu transformacji obsługi klienta w Deloitte Digital. Jego praktyka, obejmująca zarządzanie zróżnicowanymi projektami IT, konsulting i wiedzę techniczną, przynosi realną wartość dodaną dla klientów. Aleksander ma ponad 10 lat doświadczenia w branży IT, pracując zawsze na styku biznesu i technologii – przy analizie, projektowaniu oraz tworzeniu rozwiązań przeznaczonych zarówno dla klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Szymon Ostachowski
Szymon Ostachowski
Analityk w zespole SAP, Deloitte Konsulting

Szymon jest absolwentem leśnictwa na SGGW. Typ społecznika, udzielający się dawniej w Kole Naukowym Leśników, Samorządzie. Aktualnie w Fundacji Deloitte i innych sieciach pracowników angażuje się w projekty społecznie odpowiedzialne. Wychodzi z założenia, że skoro posiadł jakąś wiedzę to należy ją dalej krzewić. Przecież czymże bez tego byłby ogród mądrości. Raptem rabatą, no może skwerkiem. Poszukuje metafor, zauważa analogie i wymyśla z nich przykłady, a przynajmniej stara się. Słyszał, że ponoć zabawny, ale lepiej przekonać się samemu.

Katarzyna Udrycka
Katarzyna Udrycka
Prowadzi warsztaty z nauczycielami

Edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy o bioróżnorodności.

Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (naukaoklimacie.pl) prowadzonej przez pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Klimatyczna” (Climate Fresk) opracowanych na podstawie danych z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC); certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Bio” na podstawie raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES). Warsztaty prowadzi w Polsce i we Francji.

Wspiera firmy, które chcą minimalizować swój ślad ekologiczny. Podpowiada, które działania są potrzebne i dobre dla przyrody; radzi, jak uniknąć pułapki „greenwashingu”.

Na co dzień prowadzi monitoring i inwentaryzację siedlisk ptaków i nietoperzy w budynkach w związku z remontami.

Od wielu lat zaangażowana w ochronę dzikiej przyrody w miastach; związana z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną bioróżnorodności (np. Fundacja Szklane Pułapki).

Dominika Lenkowska-Piechocka
Dominika Lenkowska-Piechocka
Prowadzi warsztaty z nauczycielami

Ekspertka komunikacji, ekoaktywistka i twórczyni Who Will Save The Planet. Wspiera organizacje w budowaniu strategii i kampanii komunikacyjnych, które niosą prawdziwą wartość dla interesariuszy. Po kilkunastu latach pracy dla korporacji, dziś, rozwijając własną agencję, ma przywilej wybierać projekty, które chce wspierać swoją wiedzą i pasją do komunikacji i natury. Poprzez wystąpienia i warsztaty inspiruje organizacje do bardziej świadomych ekologicznie działań. Na co dzień, wraz ze swoją społecznością online (@whowillsavetheplanet), stara się być choć trochę lepsza dla Planety, jednak uwzględniając troskę o własny dobrostan. Facylitatorka.

Joanna Taraszkiewicz
Joanna Taraszkiewicz
Prowadzi warsztaty z nauczycielami

Ekoedukatorka, ekspertka komunikacji i public relations z kilkunastoletnim doświadczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem tematów CSR i komunikacji wewnętrznej, w tym tworzenia raportów zintegrowanych i niefinansowych. Zadaje niewygodne ważne pytania, ma alergię na ekościemę i projektuje działania przekonując firmy do odważnych, efektywnych kroków.

Przemek Poszwa
Przemek Poszwa
Prowadzi warsztaty z nauczycielami

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. W wolnych chwilach edukuje poprzez bloga eko-logicznie.com. Inżynier-naukowiec, autor ponad 20 recenzowanych prac naukowych, członek wielu zespołów badawczych. Współpracownik Who Will Save The Planet. Ekspert programu Climate Leadership powered by UN Environment.

Maksymilian Książek
Maksymilian Książek
Prowadzi spotkania: Inspiracje do działania

Moje zainteresowanie naukami przyrodniczymi zaczęło się już w przedszkolu, kiedy chciałem zostać astronomem. Hobby szybko rozszerzyło się o kolejne dziedziny nauki, takie jak geologia i geografia, aż ostatecznie przerodziło się w ekologię – naukę o całości środowiska. W ekologii widzę przede wszystkim szansę na rozwój człowieka, ponieważ jedyne co może popchnąć nas do przodu to lepsze zrozumienie świata, w którym żyjemy. Dlatego uważam, że każdy powinien podjąć wyzwanie poznania jej.

Wiktoria Łosin
Wiktoria Łosin
Prowadzi spotkania: Inspiracje do działania

Jestem studentką Inżynierii Ekologicznej, wybrałam ten kierunek ponieważ tematyka ekologii jest dla mnie bardzo ważna. Jako młody człowiek chciałabym pomóc naszej planecie i wskazać innym ludziom, jak ważna jest ekologia i dbanie o środowisko.

Katarzyna Kroc
Katarzyna Kroc
Prowadzi spotkania: Inspiracje do działania

Jestem studentką Inżynierii Ekologicznej na SGGW. Najbardziej lubię uczyć się przedmiotów przyrodniczych. Uwielbiam zwierzęta, sztukę i filmy Ghibli. Moją pasją jest jazda konna i rysowanie. Od dawna interesuję się ekologią i aktywnym działaniem na rzecz ochrony środowiska. Staram się działać zgodnie z zasadą zero waste, ograniczać zużycie plastiku oraz przekonywać ludzi do vegańskich, ekologicznych kosmetyków cruelty free.

Wiktoria Latoszewska
Wiktoria Latoszewska
Prowadzi spotkania: Inspiracje do działania

Jestem studentką inżynierii ekologicznej na SGGW w Warszawie. Tematem ekologii i dbania o środowisko interesuję się od wielu lat. Uważam, że powinniśmy czynnie brać udział w dbaniu o naszą piękną planetę oraz zachęcać młode osoby do zainteresowania się tym ważnym tematem.

Julia Ruskowalska
Julia Ruskowalska
Prowadzi spotkania: Inspiracje do działania

Jestem studentką inżynierii ekologicznej. Moim zdaniem ekologia jest bardzo ważna, musimy dbać o nasz wspólny dom, o naszą planetę, bo gdy zniszczymy ją, zniszczymy nas samych.