Be.Eco

Opłacalne rolnictwo ekologiczne

Konsumenci chcą kupować produkty ekologiczne, dlatego ważne jest wspieranie rolników we wprowadzaniu tego rodzaju  produkcji. Na czym polega, czy się opłaca i jak to zrobić? Na te i inne zagadnienia w cyklu Rozmowy o Zielonym Ładzie z dziennikarką Marią Sikorską odpowiedzą dr inż. Urszula Sołtysiak z Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas oraz Marcin Chrobot z agencji badawczej Martin&Jacob.

Urszula Sołtysiak

Współtwórczyni ruchu rolnictwa ekologicznego w Polsce, który w 1989 r. zarejestrował się jako Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi, przyjmując zaproponowaną przez nią nazwę: EKOLAND. Działając przez kilka kadencji w różnych organach Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego IFOAM, pracowała na rzecz wdrożenia w Polsce kryteriów produkcji ekologicznej zgodnych ze standardami międzynarodowymi. Przez 20 lat kierowała jednostką certyfikującą AGRO BIO TEST ? pierwszą w kraju (1996) niezależną organizacją certyfikującą produkcję ekologiczną. W ciągu całego życia zawodowego była związana ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jako wykładowca akademicki na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Autorka ponad 130 publikacji na temat ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności. Obecnie prowadzi doradztwo w zakresie podejmowania produkcji ekologicznej w rolnictwie i przetwórstwie. Rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

źródło: https://talks-bnpparibas.pl/podcast/