Be.Eco

Wydarzenie

HACKATHON (KLASY 7-8 I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE )

Wyjątkowe wydarzenie dla uczniów klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych. 

W interdyscyplinarnych zespołach uczniowie rozwiązujecie problem z pogranicza ekologii, technologii i urbanistyki. Na sobie sprawdzicie jaką moc ma praca zespołowa i kreatywne rozwiązywanie problemów.  Najlepsze Zespoły będą brały udział w rozgrywkach lokalnych i ogólnopolskich