PRAKTYCZNE, BEZPŁATNE  WARSZTATY ONLINE DLA NAUCZYCIELI

Proponujemy 5 warsztatów tematycznych. Poniżej formularz zapisu oraz opis poszczególnych tematów.

Opis poszczególnych warsztatów:

  1. Odpady i segregacja

Czy wiesz, że każde 100 ryz papieru z recyklingu, który był drukowany dwustronnie, ratuje 2 drzewa?  Prawidłowe postępowanie z odpadami i redukcja ich powstawania to nie jest prosty temat. Jest to niezwykle ważny element edukacji ekologicznej. Nawyk systematycznej segregacji ale przede wszystkim ograniczenia ilości generowanych odpadów zaprocentuje w przyszłości.  Skorzystaj z warsztatów BE.ECO, aby w krótkiej przyszłości segregacja odpadów stała się powszechnym i skutecznym sposobem walki z zaśmiecaniem środowiska. 

2. Klimat 

Postępujące zmiany klimatu są trendem o największych negatywnych skutkach dla przyszłości świata. Wzrost emisji gazów cieplarnianych związany jest ściśle z rozwojem cywilizacji.  Działalność każdego z nas ma ogromne znaczenie dla naszej planety.  Weź udział w warsztatach i dowiedz się jaki ja mogę mieć wpływ na klimat? Jakie działania mają największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska? 

3. Obieg surowców wtórnych

W strumieniu odpadów komunalnych, generowanych codziennie przez miliony Polaków jedną z największych grup są odpady plastikowe. Szacuje się, że ich ilość przekracza 3 mln ton, z czego połowa to jednorazowe opakowania po napojach. Wiele z nich znalazło się w odpadach zmieszanych, trafiło na dzikie wysypiska, do lasów, rzek i mórz. W przyrodzie nie występują odpady. Jedynym gatunkiem generującym odpady, jest człowiek. Obieg surowców wtórnych to zniwelowanie zanieczyszczenie środowiska i zatrzymanie negatywnych zmian klimatu. Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?

4. Bioróżnorodność

Pod pojęciem bioróżnorodność kryje się świat zwierząt i roślin. Zarówno człowiek, jak i pozostałe organizmy żywe są częścią ekosystemu i jesteśmy od przyrody zależni.  W życiu człowieka znaczenie różnorodności biologicznej jest ogromne. Stanowi ona dla nas m.in. źródło pożywienia, drewna, rośliny produkują tlen oraz wchłaniają substancje szkodliwe dla nas. Jednakże w wyniku działalności człowieka giną kolejne gatunki. Cały świat dotknięty jest problemem zaniku bioróżnorodności.  Dołącz do warsztatów BE.ECO, aby dowiedzieć się czym jest bioróżnorodność oraz jakie ma znaczenie dla środowiska i ludzi?

5. Ważne inicjatywy eko

Każdy z nas może mieć wpływ na środowisko. Inicjatywy ekologiczne to naturalna konsekwencja większej świadomości społeczeństwa na temat wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę. Dzięki nim możliwa jest zmiana.  Poznajmy je, uczmy się od siebie i dbajmy razem o nasze otoczenie.

Wypełnij formularz

Wybierz datę warsztatów:

Podaj swoje dane:

 „Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość następnych pokoleń, wszystkich gatunków, które dziś nie mają na nią wpływu. Zmiany klimatu są wyzwaniem na skalę światową, z którym zmierzyć się muszą nie tylko nasi przywódcy, ale każdy z nas”.

Wangari Maathai