Joanna Leoniewska-Gogola
Joanna Leoniewska-Gogola
Managerka w zespole Sustainability and Economics, Deloitte Główna ekspertka programu #Be.Eco

Joanna ma ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie gospodarki odpadami. Jest uznaną ekspertką ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, doradza przedsiębiorstwom analizując liczne polityki krajowe oraz UE i badając wpływ ich działalności na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu strategii dla gmin, analizach biznesowych systemów informatycznych oraz strategiach zrównoważonych inwestycji w obszarze GOZ. Ma doświadczenie w zakresie tworzenia strategii i systemów informatycznych dla interesariuszy gospodarki odpadami na każdym szczeblu – od wytwórców, przez gminy, po centralną administrację. Współpracuje również w ramach łańcucha wartości w organizacjach takich jak Business Centre Club, czy też Krajowa Izba Gospodarcza. 

Jolanta Styś
Jolanta Styś
Dyrektor w Dziale Audit & Assurance, Deloitte

Jolanta posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych. Uczestniczyła w realizacji badań sprawozdań finansowych szeregu firm zarówno polskich, jak i zagranicznych z branży usługowej, produkcyjnej oraz przemysłu ciężkiego. Jest ekspertem w zakresie polskich, amerykańskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i audytu. Jolanta posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest również studentem ACCA.

Aleksander Pruziński
Aleksander Pruziński
Dyrektor, Lider zespołu transformacji obsługi klienta w Deloitte Digital

Aleksander jest liderem zespołu transformacji obsługi klienta w Deloitte Digital. Jego praktyka, obejmująca zarządzanie zróżnicowanymi projektami IT, konsulting i wiedzę techniczną, przynosi realną wartość dodaną dla klientów. Aleksander ma ponad 10 lat doświadczenia w branży IT, pracując zawsze na styku biznesu i technologii – przy analizie, projektowaniu oraz tworzeniu rozwiązań przeznaczonych zarówno dla klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Martyna Jachowicz
Martyna Jachowicz
Koordynatorka w zespole Sustainability and Economics, Deloitte

Martyna posiada ponad 4-letnie doświadczenie zawodowe wspierając zespół do spraw zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych w Deloitte. Ukończyła studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony środowiska ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Uczestniczy w licznych opracowaniach skupionych wokół strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz circular economy. Wspiera projekty badające efektywność systemów gospodarki odpadami w gminach oraz ekspertyzy efektywności ekonomiczno-ekologicznej przedsięwzięć.

Tomasz Kobylański
Tomasz Kobylański
specjalista ds. edukacji

Tomasz Kobylański – główny specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ekspert United Nations Global Compact Network Poland – największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Jest współautorem raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce” wydanego w lipcu 2021 r. przez UNGC Poland, w którym dokonał charakterystyki dostępnych narzędzi edukacyjnych o klimacie wraz z opracowaniem mechanizmu ich oceny. Od wielu lat współpracuje z licznymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność edukacyjną, a także z uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy, w tym m.in. z prestiżowym Uniwersytetem Stanforda (Stanford Graduate School of Education). W ramach swojej dotychczasowej aktywności zawodowej realizował także liczne projekty naukowe oraz koordynował inicjatywy edukacyjne skierowane do różnego rodzaju grup zawodowych, w tym do uczniów i edukatorów, a także badaczy, urzędników i dyplomatów.

Jakub Kędziora
Jakub Kędziora
Manager w zespole Sustainability and Economics, Deloitte

Jakub jest menedżerem w zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jego doświadczenie to projekty obejmujące m.in. zarządzanie w środowisku międzynarodowym, opracowywanie strategii, analizy i oceny nowych możliwości biznesowych, przegląd modeli biznesowych i budowanie scenariuszy dla potencjalnego nowego biznesu, optymalizację procesów biznesowych, a także opracowywanie nowych działań w zakresie wpływu na społeczeństwo i doradztwo związane ze sportem.

Szymon Ostachowski
Szymon Ostachowski
Analityk w zespole SAP, Deloitte Konsulting

Szymon jest absolwentem leśnictwa na SGGW. Typ społecznika, udzielający się dawniej w Kole Naukowym Leśników, Samorządzie. Aktualnie w Fundacji Deloitte i innych sieciach pracowników angażuje się w projekty społecznie odpowiedzialne. Wychodzi z założenia, że skoro posiadł jakąś wiedzę to należy ją dalej krzewić. Przecież czymże bez tego byłby ogród mądrości. Raptem rabatą, no może skwerkiem. Poszukuje metafor, zauważa analogie i wymyśla z nich przykłady, a przynajmniej stara się. Słyszał, że ponoć zabawny, ale lepiej przekonać się samemu.

Natalia Topczewska
Natalia Topczewska
Koordynatorka Marketingu, Deloitte

Natalia ukończyła studia magisterskie na kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Deloitte Natalia odpowiada za marketing oraz business development dla branży finansowej w obszarze ubezpieczeń, a także dla branży energetycznej. Posiada doświadczenie zawodowe w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu komunikacji. Natalia pracowała wcześniej w obszarze finansowym w jednym z największych banków, również w globalnym zespole w Amsterdamie. Interesuje się innowacjami, przygotowała pracę magisterską na temat zarządzania innowacjami w sektorze bankowym na przykładzie współpracy banków ze start-upami.

Zuzanna Leżała
Zuzanna Leżała
Praktykantka w dziale Marketingu, Deloitte 

Zuzanna na co dzień wspiera dział Konsultingu Deloitte w działaniach i inicjatywach marketingowych, głównie w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej wykorzystując podcasty, marketing treści, SEO oraz social media. W życiu prywatnym interesuje się rozwojem i edukacją dzieci. Swoje doświadczenie w tym obszarze, zaczęła zbierać na studiach pedagogicznych, które ukończyła na uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo, od 6 lat czynnie pracuje ucząc dzieci matematyki, korzystając z neurodydaktyki, czyli metod przyjaznych dla rozwoju mózgu.

Tomasz Ciszak
Tomasz Ciszak
Analityk w zespole SAP, Deloitte Konsulting

Tomasz ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia oraz Zarządzanie ze specjalizacją Marketing. Pracuje w Deloitte od niedawna, jednak od początku angażuje się w dodatkowe projekty i aktywności, również te prowadzone w ramach Fundacji Deloitte. Działalność na rzecz przyrody i klimatu jest dla niego szczególnie ważna, dlatego wprowadzanie zmian zaczął od siebie – zrezygnował z jedzenia mięsa, po mieście porusza się głównie komunikacją miejską i na rowerze, a w wolnym czasie stara się w miarę możliwości edukować swoich najbliższych i zwiększać wśród nich poziom świadomości ekologicznej.